28 feb 2013

Trobada per la Terra 2013 - 1, 2 i 3 de març


Pots consultar el programa i tota la informació sobre la Trobada en la página Web. Inscriu-te a través del formulari d'aquesta Web o per via telefònica al 963879178. Si vols compartir cotxe, compte per a fer l'ingrés, materials a portar, sopar camperol, localització, preus... Fes una ullada a la pàgina web sobiranialimentariapv.org

Hi serem a  Castielfabib, Alberg LOS CENTENARES, al Racó d'Ademús.


A Trobades anteriors aprofitàrem per conèixer-nos, per formar-nos, per identificar problemàtiques conjuntes, necessitats i reptes, per debatre propostes.


Cada vegada som més persones les que des del nostre territori construïm Sobirania Alimentària. Ens preocupem per produir i consumir de forma diferent, ens impliquem en les lluites en defensa del nostre territori, cultura i drets, ens preocupem per saber com funciona i quin impacte té la nostra manera de vida i especialment l'actual model agroalimentari, ho denunciem i, somiant amb un sistema diferent, construïm alternatives.pàgina Web


En el context actual, es fa encara més evident la necessitat de compartir el nostre coneixement, de reforçar les nostres lluites i de consolidar espais comuns que construïsquen un model diferent basat en la Sobirania Alimentària dels pobles.


Ara és temps de  CONSTRUCCIÓ, de treball real, aleshores TREBALLAREM com eixos principals de la Trobada:
- Com encarar i canviar les Barreres legislatives que impossibiliten la producció cassolana, tradicional i sobirana.
- Com continuar enfortint la xarxa entre grups de consum, compartint eines, recursos i lluites.
-Com recolzar un procés necessari de canvi paradigmàtic cap a la CONFIANÇA i la PROXIMITAT amb les iniciatives llançades al nostre territori de Certificació Social Participativa.


Amb aquest ànim, des de la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, us convidem a fer part d'aquesta trobada, on hem tractat d'organitzar espais de formació, discussió i debat orientats a trobar sinergies que ens espenten a l'acció conjunta, enfortint aquesta xarxa cada vegada més visible i necessària de persones i col•lectius que lluiten per un model diferent a través de la creació d'aliances per la Sobirania Alimentària dels pobles. Perquè volem Sobirania Alimentària ja! Organitzem-nos, lluitem i construïm juntes!

TROBADA PER LA TERRA 2013

RECUERDA: 1, 2 i 3 DE MARZO


Puedes consultar el programa y toda la información sobre la Trobada en la página Web. Inscríbete a través del formulario de esta Web o por vía telefónica en el 963879178. Si quieres compartir coche, cuenta para hacer el ingreso, materiales a llevar, cena campesina, localización, precios... echa un ojo a la web sobiranialimentariapv.org

Estaremos en Castielfabib, Albergue LOS CENTENARES, en el Rincón de Ademuz.


En Trobades anteriores aprovechamos para conocernos, para formarnos, para identificar problemáticas conjuntas, necesidades y retos, para debatir propuestas.


Cada vez somos más personas las que desde nuestro territorio construimos Soberanía Alimentaria. Nos preocupamos por producir y consumir de forma diferente, nos implicamos en las luchas en defensa de nuestro territorio, cultura y derechos, nos preocupamos por saber cómo funciona y qué impacto tiene nuestra forma de vida y especialmente el actual modelo agroalimentario, lo denunciamos y, soñando con un sistema diferente, construimos alternativas.


En el contexto actual, se hace aún más evidente la necesidad de compartir nuestro conocimiento, de fortalecer nuestras luchas y de consolidar espacios comunes que construyan un modelo diferente basado en la Soberanía Alimentaria de los pueblos.


Ahora es tiempo de CONSTRUCCIÓN, de trabajo real, entonces TRABAJAREMOS como ejes principales de la trobada:
- Cómo encarar y cambiar las Barreras legislativas que imposibilitan la producción artesana, tradicional y soberana.
- Cómo continuar fortaleciendo la red entre grupos de consumo, compartiendo herramientas recursos y luchas.
- Cómo apoyar un proceso necesario de cambio paradigmático hacia la CONFIANZA y la PROXIMIDAD con las iniciativas lanzadas en nuestro territorio de Certificación Social Participativa.


Con este ánimo, desde la Plataforma per la Sobirania Alimentária del País Valencià, os invitamos a formar parte de esta trobada, donde hemos tratado de organizar espacios de formación, discusión y debate orientados a encontrar sinergias que nos empujen a la acción conjunta, fortaleciendo esta red cada vez más visible y necesaria de personas y colectivos que luchan por un modelo diferente a través de alienzas por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. ¡Porque queremos Soberanía Alimentaria ya! ¡Organicémonos, luchemos y construyamos juntas!

Organiza: Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valencià

0 comentarios:

Publicar un comentario