11 nov 2013

Unitat didàctica sobre la globalització (versió valencià/català)


Unitat didàctica sobre la globalització que pot plantejar com una webquest o una tasca amb diverses activitats per a treballar les competències bàsiques d'educació secundària. L'objectiu és que l'alumne entengui els processos econòmics i socials lligats a la globalització i que sigui capaç de presentar propostes de solució als problemes que es plantegen.A Espanya, a més de poder incloure en diverses matèries optatives, entra en temari en els cursos de Ciències Socials de 3r d'ESO (forma la part final del bloc d'economia) en Ciències Socials de 4t d'ESO (forma la part final d'Història Contemporània) 1r Batxiller Història Contemporània (forma la part final d'Història Contemporània) i en Economia de 1r Batxiller.

S'estructura en 5 sessions mínimes que estan explicades en aquesta guia de suport al professor:


En resum s'organitza així:

1a sessió. Explicació del concepte de globalització i dels aspectes positius. Es pot usar la presentació de diapositives de suport (primera part):2a sessió. Activitat ROL-PLAY en què es fa una simulació sobre el funcionament de l'economia globalitzada. Tot i que la dinàmica de l'activitat paper-play ha estat molt estudiada, no deixa de ser un esquema simplista i per tant imprecís del funcionament econòmic, però aconsegueix el seu objectiu en mostrar clarament diversos aspectes negatius. Guia per a l'activitat Paper-play:3a sessió. Es continua explicant els aspectes negatius de la globalització a partir de la presentació audiovisual superior (segona part) oa partir de la informació que apareix a la guia del professor.

4a sessió. Cerca de propostes de solució a Internet a l'aula d'informàtica. Si no es pot accedir a l'aula d'informàtica aquesta sessió pot suprimir i es mana la tasca d'investigació com a tasca per fer a casa.

5a i 6a sessió. Posada en comú de les propostes de solució per mitjà d'un debat públic. Es poden llegir una a una les propostes i es fa una crítica argumentada. A l'annex "Guia per a les activitats finals" es donen alguns consells per reorientar del debat cap a alguna cosa constructiu.


Podria augmentar-se el nombre de sessions per a aquesta part si s'estableix un debat fructífer i els alumnes s'impliquen.

Per iniciar les sessions finals poden projectar a classe aquest vídeo sobre els paradisos fiscals:
Tots els documents (guies i presentació) es poden descarregar i editar lliurement ja que estan sota una llicència Creative Commons (no es pot usar amb objectius comercials i s'ha de fer referència a la font original).


Unitat Didàctica preparada per Francisco Ayén  traduida por Vicente Oltra i Jose Alberto Moreno per  el comitè d'educació d'ATTAC Alacant i revisada pel comitè científic d'ATTAC Alacant

Per a més informació poseu-vos en contacte amb el grup ATTAC de la seva localitat .

...

0 comentarios:

Publicar un comentario